Makluman

Sesiapa yang berminat untuk menjadi sebahagian dari penymbang artikel KBloG, mudah sahaja cume ikut arahan ini

1. Hantarkan alamat emel anda ke bloggerkuis@gmail.com

2. Selepas 7 hari sila periksa emel anda

3. Jida ada maklumbalas dari kami, tekan pada mail kami dan ikut arahan yang diberi.

4. Setelah anda mengisi emel dan pasword blog anda dalam mail kami, sila periksa blog anda dan pasti kan ada ruangan KBloG pada "Dashboard anda"

Jika ada sebarang masalah sila emelkan pertanyaan kepada kami : bloggerkuis@gmail.com

Selamat mencuba :)

Mahasiswa Islam, Mahasiswa Yang Berpengetahuan dan Celik Pada isu2 Semasa


Klik Sini

Adakah Kita Begini?

Monday, August 3, 2009

Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu / 1

Posted on 11:07 AM by Orang Kampung

Yang Mulia Tun Chanselor,
Para Ahli Majlis Universiti,
Para Ahli Senat Universiti,
Para Professor, Pensharah Kanan, Pensharah dan Penolong Pensharah,
Para Mahasiswa,
Para Tetamu Kenamaan,
Dan Para Hadhirin yang dihormati sekalian!

I
Voltaire pernah berkata bahwa fakta2 sejarah yang bersifat runchitan dan yang tiada membawa kepada sesuatu matlamat merupakan kepada sejarah sebagaimana barang2 angkutan
merupakan kepada tentera–yaitu sebagai beban rintangan belaka; kita harus memandang sejarah dengan pandangan semesta, justru sebab akal insan itu sedemikian kechilnya sehingga jikalau dibebani fakta2 yang be-runchit2 itu nischaya akan tertindislah ia.
Meskipun tilikan fakta2 yang terpenchil itu menunjukkan dan menyatakan perkara-perkara yang benar berlaku dalam sejarah, namun jikalau dilihat dari sudut hiasan permandangan alam sejarah maka fakta2 itu menjadi palsu pula dan merupakan se-akan2 antinomi dalam falsafah sejarah. Kita harus menganggap fakta2 yang sedemikian
itu sebagai perkataan2 yang disusun dalam kamus; sungguhpun tiap sesuatu daripadanya menjelaskan kebenaran maknanya, akan tetapi pada keseluruhannya ia tiada mengandung makna sebab penyusunannya hanya berdasarkan pada giliran huruf2nya dalam abjad, bukan pada mempersangkut-pautkan konsep2 perkataan2 penting yang dapat
menayangkan suatu gambaran mengenai pandangan hidup masharakat yang menggunakan bahasa yang diperkamuskan itu. Maka ibaratnya samalah seperti kiasan yang pernah digunakan oleh Macaulay peri pengalaman pengembara Gulliver di negeri Brobdingnag yang didiami oleh manusia2 tinggi-besar seperti raksasa.
Syed Muhammad Naquib al-Attas /

2
Dari jauh gadis2 Brobdingnag terlihat sungguh jelita pada pandangan Gulliver, namun demikian bilamana ditatapnya wajah gadis2 itu dari dekat nyatalah dengan jelas urat2 darah pada mata dan pipi sigadis itu, serta lubang2 roma yang bertaburan meliputi parasnya. Alangkah palsunya penglihatan ini! Kita tahu bahwa apabila Basuki Abdullah
melukis wajah seorang gadis jelita, tiada akan se-kali2 dilukisnya juga urat-urat darah pada mata dan pipinya, dan lubang2 roma meliputi parasnya. Jikalau dilukisnya demikian, maka lukisan itu bukan sahaja akan membawa rasa-chita yang kurang sedap, bahkan akan menggambarkan pandangan yang palsu melulu-melainkan jikalau lukisan itu
dipersesuaikan dengan ukuran dan jarak pandangannya yang saksama pula. Demikianlah juga halnya dengan sejarah. Sebagaimana jumlah hakikat wajah gadis jelita tiada dapat direnungkan sebagai betul2 benar, begitu jugalah jumlah hakikat dan fakta2 sejarah tiada dapat ditilik sebagai betul2 menayangkan keadaan yang benar2 berlaku. Dengan ini jelaslah juga bahwa sungguhpun kajian2 yang bersifat mikro atapun
yang be-runchit2 itu ada gunanya dalam pentafsiran sejarah, namun bagaimanapun, adalah lebih utama bagi melaksanakan tafsiran yang saksama untuk mengemukakan hasil renungan ilmiah yang meliputi pandangan yang lebih besar. Andaikata penulisan sejarah itu harus ditumpukan pada pengkajian fakta yang ber-sifat runchitan, andaikata sejarah itu harus membayangkan segala hal sehingga termasuk kejadian
yang kechil2 dalam penghidupan insan, andaikata sejarah itu harus merupakan penulisan seluruh fakta2 dengan sechara mutlak atau absolut, justru tiada mungkin akan terchapai hasrat insan untuk mentafsirkan sejarah. Daya yang demikian itu tiada mungkin akan dapat dichapai, sebab tentu akan membawa pengertian bahwa segala hal yang berlaku termasuk perbinchangan2, perchakapan2, tindakan2 dan tiap2 perbuatan lain yang dilakukan insan haruslah juga dichatat dan dilaporkan serta ditafsirkan. Jangankan menulis sejarah suatu negara, bahkan sejarah suatu kampung yang meliputi jangka masa satu minggu-pun tiada dapat kita tulis dengan sepenuh-lengkapnya, dan
jikalau seki-ranya dapat sekalipun ditulis segala yang berlaku dalam suatu kampung dalam masa seminggu, maka penulisan itu justru akan memenuh-padatkan ruang gedung Parlemen. Sejarah yang melaporkan segala hal yang berlaku atau telah berlaku tiada akan menggambarkan kejadian dan keadaan yang benar berlaku. Bahwasanya Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu /

3
ternyatalah konsep tugas seorang ahli sejarah itu bukanlah mengkaji, men-chatat, dan melaporkan segala hal yang terjadi dalam meriwayatkan dan mentafsirkan kehidupan dan nasib sesuatu bangsa; akan tetapi ia harus memilih apa yang hendak dikajinya, ia harus mengasingkan apa yang hendak dichatatnya dari bahan2 tiada terbatas itu, ia harus merumuskan apa yang hendak dilaporkannya dengan tujuan bagi menayangkan gambaran yang terdiri daripada sifat2 tertentu yang akan merupakan hakikat bangsa itu. Bahwa sesungguhnyalah sharahan ini bertujuan untuk memajukan satu renungan ilmiah yang luas mengenai peristiwa perabadan dalam sejarah Kepulauan Melayu-Indonesia. Apabila kita tinjau luasan alam sejarah insan dari abad datang kezaman, akan kita dapati sekalisekali suatu pergolakan hebat yang merobah nasib suatu bangsa dan daya sejarah bangsa itu, sehingga perubahan itu menandakan suatu zaman baru. Pengertian ‘zaman baru’ itu ialah suatu zaman yang mempunyai chiri2 yang penting dan yang bersifat persendirian serta berlainan dengan sifat2 zaman yang lampau, zaman yang menayangkan pandangan hidup yang berbeda daripada yang lampau, zaman yang menubuhkan bukan sahaja rupa baru bahkan juga jiwa baru. Pada kebiasaannya dalam penulisan sejarah Kepulauan Melayu-Indonesia perbandingan2 yang direkakan oleh para sarjana dan ahli sejarah Barat mengenai kiasan2 yang berlaku dalam sejarah adalah
perbandingan dengan sejarah benua India, yang dianggap oleh mereka se-olah2 mewujudkan segara peristiwa sejarah kita. Dalam sharahan ini izinkanlah saya membuat perbandingan dan memberikan kiasan yang tiada berdasarkan pandangan terhadap sejarah benua India. Saya akan menolehkan pandangan saya kepada sejarah Eropa pada takat sebelum timbulnya keadaan baru yang menerbitkan Abad Pertengahan sejarah itu, dan dalam pada itu juga akan mengemukakan pandangan2 mengenai pengaruh terbitnya Islam terhadap penjelmaan


Abad Pertengahan di Eropa.

Memang telah diakui oleh beberapa orang sarjana dan ahli sejarah Eropa yang terkenal bahwa kedatangan Islam kedunia Timur dan kebeberapa tempat di Eropa serta hubungan fikiran dan lain2 yang berlaku sebagai akibatnya itu justru telah menimbulkan pengaruh aliran baru dalam pandangan hidup orang Eropa. Terbitnya Islam telah diSyed
Muhammad Naquib al-Attas /

4
anggap sebagai membimbing kearah suatu zaman baru, membawa permulaan suatu zaman yang disebut zaman moden, bukan sahaja dalam sejarah Eropa tetapi juga dalam sebahagian besar sejarah dunia yang terpengaruh olehnya. Zaman moden itu disebut ‘moden’ sebab ilmu pengetahuannya berdasarkan rasionalisma atau pengetahuan akliah, dan sistim masharakatnya mementingkan kebebasan orang perseorangan atau kepribadian insan dari genggaman keperchayaan yang tiada rasional, sedangkan zaman yang bukan moden itu berdasarkan seni yang membantu membelenggu masharakat dengan keperchayaan takhyul.

Perbedaan ini, diantara lainnya, menjadi perbedaan utama antara sifat2 zaman moden dan yang bukan moden. Dengan istilah ‘seni’ dalam perbincangan ini dimaksudkan suatu chabang falsafah yang menumpukan pemikiran dan perasaan pada yang indah atau chantik,
ataupun kepada keindahan atau kechantikan, terutama sekali dalam bidang kesenian. Selain dari itu chabang falsafah yang disebut seni itu lebih sibut berupaya dalam hal2 yang mengenai taraf dan nilai perihal menikmati kesenian. Yang saya maksudkan dengan rasionalisma, dengan pengetahuan akliah, ialah suatu chara-gaya falsafah yang
berdasarkan pengkajian alam semesta mengikut daya tatatertib akal. Tiada akan meliwati batas jikalau kita bandingkan pengaruh kedatangan Islam di Kepulauan Melayu-Indonesia dengan pengaruh Islam di Eropa pada abad keenam dan abad ketujuh Masihi. Sebagaimana di Eropa seni mengambil peranan utama sebelum pengaruh Islam, kita lihat didaerah Kepulauan Melayu-Indonesia pun seni menjadi dasar hidup dizaman Hindu-Buddha; sebagaimana zaman moden terpimpin masuk oleh pengaruh Islam mewujudkan suasana baru di Eropa, demikian jugalah kedatangan Islam kedaerah Kepulauan Melayu-
Indonesia menandakan kedatangan zaman baru dan permulaan zaman
moden.

II

Menurut Henri Pirenne, seorang sarjana sejarah Eropa yang terkenal dalam bidang teori tentang perabadan sejarah Eropa, proses sejarah yang memulakan penjelmaan semangat Abad Pertengahan di Eropa bukanlah sesungguhnya disebabkan oleh akibat kedatangan golongan Kaum Biadab yang terdiri daripada sukubangsa Jerman, yang
Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu /

*Bahagian Bawah Artikel
Nick Name : orang kampung nokkota
Weblog :xizhan88.blogspot.com

No Response to "Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu / 1"

Leave A Reply